• Pzt – Pzr : 09:00 – 19:00
 • (0212) 873 32 54
 • info@ilhankocaegitim.com
 • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  İLHAN KOCA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU İnsan Kaynakları Politikası, kurumumuz misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. İnsan kaynakları politikamız aşağıdaki prensipleri benimsemektedir;

  Kurumumuzun değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü üniversitelerimize kazandırmak, bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmak için en çok tercih edilen kurum olmaktır.

  Kurumumuzun yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır. Bu amaçla çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasını desteklemektir.

  Yönetim kadromuza, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına ve kurum kültürüne sahip insan yetiştirilmesini benimsemiş bireylerin kazandırılmasını önemser ve bu yönde insan kaynağının istihdamını temel alırız.

  Geniş bir bakış açısı ve kurumumuz hedefleri doğrultusunda oluşturulan yönetim anlayışıyla, çalışma ekiplerini takım çalışması ruhuyla oluşturmak ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak ana yaklaşımımızdır.

  Kurumumuzun çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak önem verdiğimiz bir hareket noktasıdır.

  Kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesinden çalışanlarımızın kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yararlanmak suretiyle hizmet ve çalışma kalitesi, çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılık konularında kurum camiasında İLHAN KOCA’lı olmak ilkemizdir.

  Call Now Button